Follow us

Over

ETIC is een gedeponeerd Europees collectief label, gepromoot door een in Frankrijk geregistreerde vzw die de Europese textielidentiteitskaart lanceerde. De stichters vertegenwoordigen Europese textielfabrikanten uit heel Europa, met name uit producerende landen als Italiƫ, Portugal, Spanje, Belgiƫ, Frankrijk en Zwitserland (AIUFFASS, ATP, CONSEJO INTERTEXTIL ESPANOL, FEDUSTRIA, UIT). Bedoeling is een traceerbaar systeem op te zetten. Met een gemeenschappelijke doelstelling: consumenten wijzen op het bestaan van een duurzame industrie.

De missie van ETIC

  • Promoot en stimuleert integere Europese bedrijven door totale transparantie te waarborgen.
  • Promoot en ontwikkelt een ethische aanpak gestoeld op maatschappelijk verantwoordelijke productieprocessen.
  • Implementeert verantwoorde praktijken ook buiten Europa.

Waarom?

  • Alleen als we de waarheid over de herkomst en de productie van kleding kennen, kunnen we de lat voor verantwoorde mode hoger leggen.
  • De Europese Unie heeft de strengste en striktste regelgeving inzake milieubescherming, volksgezondheid en sociale rechten.
  • Verantwoord ondernemen om het leven op onze planeet beter te maken.

Meer weten?

CONTACTEER ONS